Personalliggare för byggbranschen

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en personalliggare.

Personalliggare ska från och med den 1 januari 2016 föras på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. De nya bestämmelserna tillämpas på byggverksamhet som startar efter ikraftträdandet, det vill säga efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna tillämpas också på byggverksamhet som startat före ikraftträdandet om verksamheten kan antas pågå efter den 30 juni 2016.

Både den som bedriver byggverksamheten och byggets byggherre har skyldighet att se till att det finns en personaliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Läs vidare om vilka skyldigheter samt läs om definitioner av bland annat begreppen byggverksamhet och byggarbetsplats som de nya bestämelserna innehåller.

Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras.

Läs mer om personalliggaren på Skatteverkets hemsida och på Sveriges Byggindustriers hemsida.

Med vårt tidrapporteringssystem så finns möjligheten att få allt samlat i samma system. Med tilläggsmodulen "Personalliggare Bygg" för endast 3990:- så får ni allt samlat på ett och samma ställe!

Vi kommer även erbjuda er möjlighet att hyra utrustning till era byggprojekt så att ni slipper köpa dyr hårdvara. Ta kontakt med oss på 0520-18899 eller info@tidsrapporter.se så berättar vi mer!

Fördelar med vår Personalliggare